🔥 Pozor, akce na figurky Safari Ltd -20%! 🔥

Nevzali mi dítě do školky. Co teď?

Potřebujete umístit své dítě do školky, ale státní školky ve Vašem okolí mají plno? Nebo hledáte vhodné a láskyplné místo pro dítě mladší 3 let? 

Pojďme se podívat na seznam institucí, které jsou v České republice dostupné pro péči a vzdělávání dětí do zahájení školní docházky (tedy do 6 let)

 1. Mateřské školy (MŠ): Jedná se o státní instituce určené pro předškolní vzdělávání a péči o děti ve věku 3 až 6 let. Mateřské školy jsou často rozděleny do tříd podle věku dětí a poskytují jim strukturovaný vzdělávací program. Vzdělávací program vychází z předpisů Ministerstva školství, tzv. Rámcového vzdělávacího programu, kterým se musí všechny státní MŠ řídit. Mateřských škol je v České republice momentálně nedostatek, a tak jsou přijímány primárně starší děti. Každá MŠ po ohlášení zápisu vybere z došlých přihlášek právě ty děti, které splňují co nejvíce kritérií (přednostně děti ze spádové oblasti a předškoláčky). 

  Přestože jsou Mateřské školy regulovány a ovlivňovány ze strany Ministerstva školství, které dbá na celkový a celiství rozvoj dítěte, je třeba brát v potaz velké množství dětí na jednoho pedagoga. Dětem se zákonitě nemůže dostat stejné péče a pozornosti jako v jiných zařízeních, kde je počet dětí na jednoho učitele až výrazně nižší.

  TIP: Momentálně je v České republice povinný alespoň 1 rok povinné předškolní docházky. Taková je možná pouze v akreditovaných zařízeních, za které se považují všechny mateřské školy uvedené v rejstříku škol a školských zařízení. V případě že bude Váš předškolák docházet do neakreditovaného zařízení, je třeba mu zajistit individualní vzdělávací plán v některém z akreditovaných zařízení.

  Povinná předškolní docházka v České republice je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon stanovuje povinnost absolvovat roční předškolní docházku pro děti, které jsou k 1. září daného školního roku starší pěti let. Povinná předškolní docházka tedy platí pro děti ve věku 6 let, které nezačínají povinnou školní docházku.

 2. Mateřské centra: Tato zařízení poskytují péči o děti předškolního věku a také různé aktivity a setkávání pro rodiče s dětmi. Mateřská centra mohou mít volnější strukturu než mateřské školy.

  Mateřská centra jsou pouze soukromá, případně spadají pod obec. Doporučuji osobní prohlídku centra a seznámení s pracovníky, a zároveň se dotazovat podle jakých postupů centrum s dětmi pracuje a co je výstupem takového vzdělávání a péče. Některá mateřská centra totiž děti vůbec nevzdělávají, pouze o ně pečují bez pedagogického přesahu.

 3. Soukromé jesle a mateřské školy: Kromě státních a městských institucí existuje mnoho soukromých zařízení, která nabízejí péči a vzdělávání pro děti do 6 let. Tyto instituce se mohou lišit svým zaměřením, programem a cenami. 

  Stejně jako u mateřských center, doporučuji si kromě prohlédnutí školky/jeslí a seznámení s pracovníky zajistit vhled do vzdělávacího plánu. Nechte si od jeslí/školky vysvětlit podle jakých metod pracuje, co je výstupem vzdělávájí a jak dítě hodnotí.

  Pokud Vámi vybraná mateřská škola není v rejstříku škol a školských zařízení, a chcete ve vzdělávání v této instituci pokračovat až do zahájení školní docházky, zajistěte si individuální vzdělávací plán pro Vašeho předškoláka. 

  TIP: Zjistěte si u svého zaměstnavatele, zda neposkytuje příspěvek na vzdělávání dítěte. Každý rok umožňuje zaměstnancům tento příjemný benefit stále více zaměstnavatelů.

 4. Dětské skupiny: Dětské skupiny spadají pod záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí, a umožňují docházku dětí zpravidlo od 1 roku do 3 let, případně do 4 let v případech kdy dítě nebylo přijato z kapacitních důvodů do Mateřské školy. Dětské skupiny jsou soukromé vzdělávací skupiny, které musí vyhovovat předpisům MPSV a hygieny, a počet dětí na jednoho pedagoga je většinou malý, vzhledem k nízkému věku dětí ve skupině. Zřizují je často i firmy pro své zaměstnance.

  Dětské skupiny mohou být dotované státem. V takových případech je regulována cena úplaty za vzdělávání na částku, která je dostupná pro většinu rodin. V případě nedotovaných dětských skupin může být ale cena vysoká, a státem není nijak regulována.

 5. Chůvy: Některé rodiny si najímají soukromé chůvy, které pečují o děti přímo v domácím prostředí. Pokud zvažujete variantu chůvy, doporučujeme vybírat prověřené osoby. Zodpovědné je nechat si doložit reference, a osobu před nástupem ztotožnit. Chůva by Vám i dětem měla padnout do oka, a proto se nebojte si mezi nimi vybírat. Shodnout byste se měli především na postupech výchovy. Hledejte takovou osobu, která má vzdělání v oboru zdravotnickém či pedagogickém, s doložitelnými zkušenostmi péče o děti ve věkové skupině kterou poptáváte, a ideálně s kladnými referencemi.

  Pro chůvy existuje řada kurzů a vzdělávacích aktivit, některé z nich akreditované. Chůvy by se rovněž měli pravidelně vzdělávat v první pomoci dítěti, a měli by mít na výkon této profese živnost, například vázannou "Péče o dítě do 3 let věku", která je podmíněna například právě relevantním vzděláním.

 6. Dětské kluby a kroužky, rodinná centra: Pokud neuspějete v umístění svého dítěte v žádném z výše uvedených možností, nebo mu zajistit chůvu, můžete navštivovt různé dětské kluby či kroužky. Takové aktivity jsou ve většině případů s nutnou účastní rodičů. Zjistěte si možnosti ve Vašem okolí, a vyrazte s dítětem do kolektivu. Dítě tak budete socializovat, a ulehčíte mu tak budoucí nástup do školky.

Pokud už máte nějaké zkušenosti s touto problematikou, podělte se s námi v komentářích. Rádi si je přečteme, a věříme, že budou obohacující i pro naše čtenáře :)

- Kristýna