Pomáhejme předčasňátkům

V posledních letech se u nás rodí přibližně 8 % dětí před ukončeným 37. týdnem těhotenství, ročně to představuje zhruba 8 500 dětí.

Nedoklubko je nezisková organizace podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice od roku 2002. Jeho hlavním cílem je psychosociální podpora rodičů předčasně narozených dětí v celé České republice.

Jak můžete pomoci?

  • Zakoupením produktů označených logem nedoklubka přispějete na provoz organizace Nedoklubka. Část zisku jim totiž pravidelně věnujeme!

    Klikněte na produkt, který se Vám líbí:

 109

  • Můžete Nedoklubku přispět napřímo, a to zasláním libovolné finanční částky na jejich transparentní účet 

Jak pomáhá Nedoklubko

Předává rodičům relevantní informace o předčasném porodu. Podporuje neonatologická oddělení. Posiluje sounáležitost rodičů a sdílí příběhy a vzkazy. Zvyšuje informovanost veřejnosti o problematice předčasného porodu a české neonatologii. Pracuje na osvětě, podporuje výzkum a prevenci předčasného porodu. Aktivně se účastní odborných kongresů, konferencí, seminářů a kurzů jak v České republice, tak i v zahraničí. Prohlubuje mezinárodní spolupráci v oblasti podpory rodin předčasně narozených dětí.

Spolupracuje s Českou neonatologickou společností ČLS JEP,  Českou gynekologicko-porodnickou společností ČLS JEP a Neonatologickou sekcí České asociace sester.

Je zakládajícím členem mezinárodní organizace EFCNI (Evropská nadace pro péči o novorozence). Je také členem Asociace veřejně prospěšných organizací, Asociace společenské odpovědnosti, Akademie pacientských organizací, Pacientského hubu při MZČR a Komise pro porodnictví při MZČR.
Je držitelem Ceny veřejnosti ocenění Neziskovka roku 2021 a 2. místa v kategorii Střední neziskovka roku 2021.
 
Více o organizaci nedoklubko se můžete dočíst na webových stránkách Nedoklubka